Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT KAWY

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: M&J  MAGDALENA JANAS
NIP: 6452318643

 


Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy towarze na witrynie Sklepu Internetowego.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu zakupów sklepu. Po złożeniu zamówienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie i będziesz otrzymywał dalsze informacje o kolejnych etapach realizacji Twojego zamówienia. W razie konieczności obsługa sklepu będzie się z Tobą kontaktować telefonicznie.

 

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu,
d) płatności online, a operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) jest BlueMedia S.A.

płatności

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, Inpost lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący.

5. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki w obecności kuriera (doręczyciela).

6. W przypadku uszkodzenia towaru Kupujący powinien jako uprawniony zażądać od kuriera protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

7. Podstawą złożenia reklamacji uszkodzonego podczas transportu towaru jest protokół sporządzony w obecności kuriera.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w Placówce po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji.

 

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Rękojmia

M&J Magdalena Janas 
ul. Gliwicka 35
42-600 Tarnowskie Góry
W przypadku rękojmi, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku stwierdzenia takowych przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu Sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku gwarancji – jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana (art. 577 §4 Kodeksu Cywilnego). Czas naprawy określa umowa gwarancyjna, jeśli nie – Gwarant musi wykonać swoje obowiązki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez konsumenta. Gwarant musi wykonać swoje obowiązki (np. naprawić lub wymienić towar) w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. 

 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący lub osoba wskazana przez kupującego otrzymała towar.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować Sklep Internetowy o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, za pomocą oświadczenia wysłanego pocztą na adres Sklepu, lub pocztą e-mail ). Oświadczenie można złożyć na pobranym poniżej formularzu odstąpienia od umowy.

4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu analogicznych form płatności, jakie użył kupujący w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący zgodził się na inną formę płatności

5. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotu

6. Kupujący powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.

7. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa kupujący.

8. Podane ceny w sklepie internetowym dotyczą sprzedaży detalicznej.

   Sprzedaż hurtowa - prosimy o kontakt, wycena indywidualna.

 

 

§7

Ochrona prywatności

 

1.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

 • marketingu bezpośredniego – w przypadku zapisania się do newlettera;

 • finansowo – księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

 • prowadzenia procesów reklamacyjnych, przez 5 lat od zakończenia umowy;

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Dane będą wykorzystywane aż do odwołania zgody klienta lub zgodnie z czasem wymaganym przez prawo (cele finansowo-ksiegowe).

5. Administratorem danych osobowych jest: M&J MAGDALENA JANAS
NIP: 6452318643

6. Dane osobowe z uwagi na ww. celemogą być wykorzystywane przez podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line, dostawcy, serwisy opiniujące (ceneo.pl, opineo.pl).

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do:

 • poprawy swoich danych przez nas przetwarzanych (sprostowania, usunięcia);

 • dostępu do swoich danych osobowych;

 • ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do bycia zapomnianym

8. Chronimy twoje dane osobowe m.in poprzez to, że:

 • nasz serwis internetowy posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL;

 • posiadamy zabezpieczone komputery i routery, sprawdzone i legalne oprogramowanie, odpowiednią infrastrukturę IT;

w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

 

9. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 4. Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe.

 

10. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Opineo Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 6. Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe.

 

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl